Transcom

DOSTARCZAĆ KLIENTOWI PRODUKTY I USŁUGI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE PRZEZ WIELE LAT

Wizytówką Przedsiębiorstwa TRANSCOM  Sp.z o.o. jest wysoki standard wyrobów i usług obejmujących  :  

  • Produkcję elementów mechanicznych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych tworzyw konstrukcyjnych
  • Doradztwo techniczne oraz sprzedaż półfabrykatów z tworzyw sztucznych
  • Projektowanie oraz montaż urządzeń i instalacji uzdatniania wody z ukierunkowaniem na baseny kąpielowe.

 

 

 

POLITYKA JAKOŚCI

Głównym celem działania firmy jest dostarczanie najwyższej jakości wyrobów i usług oraz zapewnienie klientom profesjonalnej, rzetelnej i terminowej obsługi oraz ciągłego ich doskonalenia poprzez:
•    prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,    
•    poznawanie aktualnych potrzeb i oczekiwań klientów,
•    promowanie i stosowanie nowoczesnych materiałów i technologii,
•    dbanie o jakość i terminowość realizacji zleceń,
•    monitorowanie i analizowanie procesów na każdym etapie realizacji zlecenia,
•    kompleksowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
•    stałe kształcenie personelu w celu podwyższania kwalifikacji,
•    podnoszenie świadomości pracowników w zakresie odpowiedzialności za jakość  wykonywanych zadań,
•    określenie celów dotyczących jakości i monitorowanie ich realizacji,
•    doskonalenie i  rozwijanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy  ISO 9001:2008

•    dbanie o dobry wizerunek Przedsiębiorstwa oraz jego promowanie.


 

Wymagania i oczekiwania klientów wyznaczają kierunek naszego działania, a każdy wykonany wyrób powinien zadowalać obecnego klienta i stanowić rekomendację dla przyszłego odbiorcy.